Sint-Sixtus abdij bevestigt vertrouwen in ASSA ABLOY Entrance Systems

Sterke traditie, innovatief project

Na een geslaagde samenwerking in 2013, deed de befaamde Sint-Sixtus abdij in Westvleteren onlangs opnieuw een beroep op ASSA ABLOY Entrance Systems. Tijd voor het tweede luik van het grootschalige vernieuwingsproject in de brouwerij en dat betekende eens te meer de installatie van verschillende poorten.

In 2013 werd een volledig nieuw gebouw opgetrokken waar een al even nieuwe, volautomatische bottelarij werd ondergebracht. ASSA ABLOY Entrance Systems werd toen ingeschakeld voor levering en plaatsing van drie elektrische toegangspoorten (type 542) en een snellooppoort (type 8610) in dag- en nachtgebruik met sectionaalpoort.

Dit laatste type snellooppoort wordt nu ook geïntegreerd in het tweede projectluik. Daar blijft het echter niet bij. Voor de recente uitbreiding van het gebouw met warme kamers voor de natuurlijke nagisting van de bieren op fles, zijn ook de overige poorten van ASSA ABLOY Entrance Systems.

De poorten in de warme kamers zelf moesten uitstekend isoleren en een absolute luchtdichtheid garanderen. Een vereiste waaraan de zeven elektrische poorten  - type 1042P -  met UPS-noodstroombediening van ASSA ABLOY Entrance Systems 100% beantwoordden.
Het project werd afgerond met de plaatsing van vijf toegangspoorten met ingebouwde loopdeur, type 1042P.