Duurzaamheidsverslag van 2020

/AAES/BE/News/News/2021/SR_eng.jpg

Het duurzaamheidsverslag van 2020 is vrijgegeven. Download het verslag, en kom meer te weten over de vooruitgang die we tot nog toe op dit vlak hebben geboekt en over onze ambities voor de toekomst.

In de periode van 2015 tot 2020 voltooide de ASSA ABLOY groep haar duurzaamheidsprogramma en overtrof ze de meeste van haar doelstellingen op het vlak van gezondheid en veiligheid, energie, water en efficiëntie van materialen, terwijl gelijktijdig minder afval werd geproduceerd.

Hoogtepunten van 2020

  • De groep boekte vooruitgang in het merendeel van de rapportagegebieden.
  • Onze voortdurende aandacht voor gezondheid en veiligheid werpt zijn vruchten af en houdt onze medewerkers en stakeholders veiliger. Het aantal letsels ging met 16 % naar omlaag.
  • De waterintensiteit daalde in de loop van het jaar met 8 %.
  • De energie-intensiteit nam in de loop van het jaar met 10 % af.
  • De totale uitstoot van broeikasgassen door de groep werd met 16 % verminderd, dankzij de toegenomen energie-efficiëntie en -productiviteit en door nieuwe technologische verbeteringen.
  • Eind 2019 beschikte de groep over 325 geverifieerde en gepubliceerde milieuproductverklaringen.
  • De groep voerde 1175 duurzaamheidsaudits uit bij rechtstreekse materiaalleveranciers in lagelonenlanden.

Voor 2025 werd een nieuw en ambitieus duurzaamheidsprogramma opgesteld. Dit bouwt voort op de kracht en de vooruitgang van eerdere duurzaamheidsprogramma’s die telkens over vijf jaar lopen. Het nieuwe programma legt de lat nog hoger voor alle indicatoren en vormt een aanvulling op de verbintenissen van ASSA ABLOY op lange termijn om tegen 2030 haar emissies tot de helft terug te brengen, en tegen 2050 helemaal geen emissies meer voort te brengen. 

Download hier het duurzaamheidsverslag 2020