Milieu : Optimalisatie bandenspanning bedrijfswagenpark ASSA ABLOY Entrance Systems

/global/scaled/1000x435x0x108x1000x435/AAES-BE-News-News-2016-Lighthouse-sea-beach.jpg

Duurzaam grondstoffenbeheer, kwaliteit van de leefomgeving, klimaat en energie.

Het bedrijfswagenpark heeft in onze activiteit de grootste milieu-impact. Acties die hierop gericht zijn, hebben dan ook de meeste impact op het leefmilieu. In 2014 hebben wij het E-CO2 project opgestart, in samenwerking met de externe partner Green-Solutions. De bedoeling van het project is om brandstof te besparen en zo minder CO2 uit te stoten. De banden van de bedrijfswagens worden twee maal per jaar gecontroleerd en meteen geoptimaliseerd. Speciale schades worden op het interventierapport vermeld.

In 2014 werden er 172 bedrijfswagens gecontroleerd. Bij 20% daarvan was de bandenspanning optimaal, 67% had een te lage bandenspanning en 13% had een te hoge bandenspanning. Alle banden werden tijdens de interventie op punt gesteld, ontbrekende wieldopjes werden vervangen.

Economisch voordeel / Financieel aspect
Een optimale bandenspanning draagt bij tot een lager brandstofverbruik, een lagere uitstoot en dus ook tot een kostenbesparing.

Milieuvoordeel
Een optimale bandenspanning draagt bij tot een lager brandstofverbruik en een lagere uitstoot.

Sociaal voordeel
Deze actie leidt tot meer bewustwording van onze medewerkers rond het milieuverantwoord gebruik van de bedrijfswagens.

Meten is weten: indicator
Vergeleken met 2012, heeft ons bedrijfswagenpark in 2015 meer dan 10g CO2 per gereden kilometer minder uitgestoten. In totaal leidde dit tot een vermindering van 44,70 ton CO2.