ASSA ABLOY Entrance Systems partner van Kenniscentrum 60plus voor nieuw initiatief

/global/scaled/1393x605x8x80x1000x435/AAES-BE-News-News-2017-wonen-na-60.jpg

Kwaliteitsvol wonen voor ouderen

Non-profit organisatie Kenniscentrum 60plus gaat van start met ‘Wonen na 60’, een project waarin het samenbrengen van de expertise uit private en publieke sectoren moet leiden tot het in kaart brengen van de mogelijkheden voor comfortabel wonen door senioren. Samen met partners als ASSA ABLOY Entrance Systems fungeert het kenniscentrum als inspirator om wonen voor zestigplussers zo aangenaam mogelijk te maken.

Na het aangaan van een partnership in de wereld van de architectuur en één op vlak van facility management, engageert ASSA ABLOY Entrance Systems zich nu als partner van dit platform in de ouderenzorg. Als specialist in toegangsoplossingen voor de meest diverse toepassingen wil ASSA ABLOY Entrance Systems ook in deze sector meedenken om te komen tot de meest doordachte en functionele inrichting van gebouwen.

ASSA ABLOY Entrance Systems is geen onbekende in de zorg- en gezondheidssector. Met de automatische deuren van haar merk Besam levert de onderneming een belangrijke bijdrage tot comfortabel wonen in rust- en verzorgingstehuizen en in zorgflats. Of het nu gaat om tweevleugelige roterende deuren, draai- of schuifdeuren, (brand)veiligheid, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid staan daarbij altijd voorop.

Leer meer op www.wonenna60.be