Energiebesparing via deuren: meer dan U-waarde alleen

/global/scaled/1638x713x0x150x1000x435/AAES-BE-News-News-2017-EnergySavings.jpg

Streven naar maximale energie-efficiëntie met toegangsoplossingen van ASSA ABLOY Entrance Systems

Deuren spelen een belangrijke rol in het energieprofiel van een gebouw, ongeacht of dat nu een bedrijf of een gezin huisvest. En alhoewel deuren - of toegangsoplossingen zoals ASSA ABLOY Entrance Systems ze breder kadert - het energieverbruik veel meer bepalen dan men op het eerste gezicht zou denken, toch moet daarbij rekening gehouden worden met meer factoren dan enkel de U-waarde.

Deur dicht, deur open

De U-waarde is een parameter waarmee de isolerende eigenschappen van een deur worden aangegeven. Een zo energie-efficiënt mogelijk gebouw realiseren? Dan is de U-waarde van de gebruikte deuren alvast één essentiële factor. Met de klemtoon op één, want die U-waarde geldt uitsluitend als de deur dicht is.

Laat dat nu net tot de basisfuncties van deuren behoren … dat ze open en dicht gaan. Recente studies tonen aan dat een deur slechts drie minuten per uur open hoeft te staan om de U-waarde compleet irrelevant te maken. In supermarkten, winkels en kantoorgebouwen waar deuren heel vaak open gaan, werpt dat al een heel ander licht op de zaak, net als dat het geval is bij deuren en poorten in logistieke omgevingen die telkens langer dan drie minuten aan een stuk open staan.

Het juiste evenwicht vinden

Vanuit energieperspectief de ideale toegangsoplossing kiezen, betekent rekening houden met alle essentiële factoren in plaats van alleen te kijken wat de U-waarde is. Zo zou het bijvoorbeeld best kunnen dat een minder geïsoleerde deur die snel open en weer dicht gaat, een beter alternatief is.

Luchtdoordringbaarheid (lekken) en stroomverbruik zijn twee van die essentiële factoren, maar veruit de belangrijkste is luchtindringing. Dit element is nauw verbonden met de automatisering van de deur of poort en wordt bepaald door de snelheid waarmee deze wordt geopend en gesloten.

Energiebesparing is hier dus een kwestie van het juiste evenwicht vinden. Als specialist in geautomatiseerde toegangsoplossingen kan ASSA ABLOY Entrance Systems daarbij het juiste advies geven.

How to save energy with the right automatic door