Gezocht: Project Engineer regio Limburg voor onze afdeling Automatische Deuren

/global/scaled/4900x2132x0x156x1000x435/AAES-BE-Career-SalesAdvisorOV.jpg

Omschrijving

De Project Engineer, oorspronkelijk beter gekend onder de naam Werkvoorbereider, is een essentiële schakel tussen het order en de correcte uitvoering van de afgesloten projecten. De Werkvoorbereider staat in voor de voorbereiding, coördinatie en supervisie van de afgesloten sales projecten tot en met de oplevering.
Hierbij werkt hij/zij nauw samen met de planningsafdeling en sales en onderhoudt hij/zij de communicatie met de klant.
De Project Engineer maakt het order technisch ‘clean’, maakt de nodige tekeningen, vraagt mogelijke prijsaanpassingen aan en is de contactpersoon voor technische vragen van klanten en onderaannemers.
De Werkvoorbereider rapporteert aan de Operations Manager Equipment.

Taken

• Orders technisch nakijken op volledigheid en haalbaarheid
• Afspraken maken voor werkvoorbereidende gesprekken met opdrachtgevers, architecten, onderaan-nemers en toeleveranciers.
• Beoordelen van de uit te voeren bouwkundige en elektronische voorzieningen, maatvoering bepalen voor te leveren deurgehelen en de werkvolgorde en prioriteiten van een project.
• Uitvoeringstekeningen en bekabelingsplannen maken.
• Monteurs en onderaannemers voorzien van projectinformatie en informatie verstrekken aan de klant. Is aanspreekpunt voor betreffende projecten in de regio.
• Overzicht behouden op de vooropgestelde marges en de nodige acties ondernemen indien nodig.

Profiel

• Heeft een goede kennis van het Nederlands en het Frans
• Is oplossings- en klantgericht dankzij zijn/haar commerciële ingesteldheid.
• Is een teamplayer, kan zich flexibel opstellen en kan zelfstandig werken.
• Getuigt van voldoende diplomatie om problemen intern en extern op te lossen.
• Heeft technische kennis met betrekking tot (deur)automatisatie.
• Kennis van Autocad (of gelijkwaardige programma’s) is een meerwaarde.

Aanbod?

Uitdagende rol binnen een internationale en sterk groeiende groep. De mogelijkheid om met een topproduct te werken in een markt met veel potentieel. Uitgesproken steun vanuit een leidende internationale groep. Een volwaardig en competitief salarispakket.

Interesse?

Kandidaten, die zich tot deze functie aangetrokken voelen, zenden een gemotiveerd cv aan Katty Van Craeynest via katty.vancraeynest@assaabloy.com